Het Coronavirus - wereldwijde noodsituatie!

 
Zoals u weet, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie nu officieel verklaard dat het nieuwe coronavirus wordt geclassificeerd als een "wereldwijde noodsituatie". Hoewel de overgrote meerderheid van de gevallen zich in bepaalde provincies van het Chinese vasteland bevindt, zijn er nu 18 andere landen met bevestigde gevallen en dit aantal zal ongetwijfeld de komende weken en maanden toenemen.

De afgelopen week zijn we als Majestic Products B.V. overspoeld met aanvragen voor de levering van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals maskers, brillen, overalls, handschoenen, etc.
Samen met onze leveranciers hebben wij getracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag naar deze producten. Gezien de huidige situatie en het feit dat veel van deze producten in China worden vervaardigd is het invullen van deze buitenproportionele vraag een haast onmogelijke taak.

Naast het feit dat wij het uiteraard als onze plicht zien om onze producten zoveel mogelijk ter beschikking te stellen aan diegenen die het meeste risico lopen op besmetting zien wij het vooral ook als onze taak om, daar waar mogelijk, onze relaties te kunnen voorzien van deze persoonlijke beschermingsmiddelen in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.

Enkele dagen geleden hebben wij dan ook besloten om niet langer in te gaan op aanvragen die buiten proportioneel zijn c.q. niet in lijn zijn met een normaal afnamepatroon. Dit zeker in het licht van de te verwachten schaarste die zal optreden als gevolg van het feit dat China het grootste productieland is van deze persoonlijke beschermingsmiddelen. Het ziet er dan ook naar uit dat China deze middelen als eerste zal aanwenden voor de interne markt alvorens de export van deze producten te hervatten.

Bovenstaande heeft ons dan ook doen besluiten om zorgvuldig om te gaan met het accepteren van orders voor maskers, brillen, beschermende pakken en beschermende handschoenen. Hiervoor hebben wij een beperkte voorraad gereserveerd met als doel om onze relaties zo goed als mogelijk te blijven voorzien van deze producten.

Wij vertrouwen op uw begrip in deze. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw vaste contactpersoon.
 
Lucas de Koning
Managing Director

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.