8 maart 2018

Nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425

Bunzl-MAJ-MAJ:/Nieuws/Majestic_Europese_PBM-verordening-2016.jpg
De Europese PBM-richtlijn 89/686/EEG beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen om ze op de Europese markt te mogen brengen. Hiermee is er binnen Europa vrij handelsverkeer van PBM mogelijk en is een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd

Van richtlijn naar verordening

De Europese PBM-richtlijn 89/686/EEG is sinds de publicatie in 1989 relatief weinig veranderd. Om de huidige technologieën en processen voor de ontwikkeling en levering van PBM te weerspiegelen, zal deze PBM-richtlijn vervangen gaan worden door de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425. In deze nieuwe PBM-verordening zullen de herzieningen worden opgenomen die in de afgelopen jaren in andere richtlijnen zijn aangebracht en de richtlijn zal worden omgevormd tot een verordening. In tegenstelling tot de huidige PBM-richtlijn hoeft de nieuwe PBM-verordening dus niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Dit is een bindende wet en deze is direct van toepassing op alle Europese lidstaten.

Vanaf 21 april 2018 gaat de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425 de PBM-richtlijn 89/686/EEG vervangen.

Belangrijkste wijzigingen
Download hier het PDF bestand met de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving van PBM. In dit bestand vindt u onder andere meer informatie met betrekking tot de volgende wijzigingen:

  • Geldigheidsduur CE-certificaten wordt officieel vijf jaar
  • Diverse risico’s verplaatst van categorie II naar categorie III
  • Grotere verantwoordelijkheid voor alle marktdeelnemers.

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.