Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Majestic is zich bewust van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en houdt daarom bij iedere bedrijfsbeslissing rekening met de maatschappelijke en economische effecten hiervan. Majestic streeft ernaar om de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te verduurzamen om de eventuele nadelige effecten op de omgeving en het milieu te minimaliseren.


Enkele maatregelen zijn:

 • Lagere CO2 uitstoot door middel van bargevervoer containers
 • Duurzame producten actief promoten (AZO-, chroom- en PVC-vrij)
 • Milieuvriendelijke warmtepomp voor verwarming op hoofdkantoor en distributiecentrum
 • Afvalscheiding in distributiecentrum
 • Beleid om papierverbruik te minimaliseren (paperless office, EDI, etc.)
 • Selectiecriteria voor leveranciers op twee gebieden:
  - Kwaliteit en deskundigheid, zoals: facilitair onderhoud, kwaliteitscontroles, diverse inspecties en verpakkingen
  - Sociale verantwoordelijkheid, zoals: geen kinder- en dwangarbeid, veiligheid en gezondheid, discriminatie, arbeidstijdenwet en hygiënenormen
 • Majestic wordt door diverse instanties periodiek geaudit voor kwaliteitsgarantie

Certificeringen

Majestic hecht grote waarde aan tevreden klanten en daarbij speelt kwaliteitsmanagement een belangrijke rol. Vanzelfsprekend doet Majestic er alles aan om de activiteiten van de organisatie te sturen en te beheersen op het gebied van kwaliteit. Het kwalitatieve aspect van Majestic wordt benadrukt doordat Majestic lid is van branchevereniging AVAG en voldoet aan de eisen van de onderstaande certificeringen:

 • NEN-EN-ISO 9001:2008

Majestic toont met dit certificaat aan in staat te zijn producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant consequent te leveren. Bovendien zorgt Majestic voor continue verbeteringsprocessen om de klanttevredenheid te verhogen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Majestic wordt sinds 1997 door Det Norske Veritas (DNV) gecertificeerd. Twee maal per jaar vindt er een interne audit plaats en eenmaal per jaar een externe audit door DNV.

 • Safety Sign

Majestic is erkend met het Safety Sign® certificaat. Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit, waar gebruikers op kunnen vertrouwen. De Safety Sign® erkenning heeft betrekking op het adviseren en leveren van een breed scala veiligheidsproducten en –diensten. Periodiek worden de bedrijven die het Safety Sign® certificaat voeren gecontroleerd, zodat u altijd zeker bent van de kwaliteit, vakmanschap en service van uw leverancier op het gebied van arbeidsveiligheid.

 • Branchevereniging AVAG

Majestic is sinds de oprichting lid van deze branchevereniging. De AVAG is een branchevereniging die zich inspant voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving. Binnen deze organisatie zijn bedrijven vertegenwoordigd die een uitstekende naam hebben verworven op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

 • SBB erkend leerbedrijf

Majestic biedt studenten de kans om te leren in de praktijk. Als erkend leerbedrijf van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) biedt Majestic de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding en wordt er een praktijkopleider aangesteld die de eisen van de opleiding kent en de student op de werkvloer opleidt en coacht. Door studenten te helpen met opleiden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomst van het vakmanschap.

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.