20 juni 2018

Wijzigingen normeringen werkhandschoenen EN ISO 374:2016 & EN 388:2016

Bunzl-MAJ-MAJ:/Content Images/Majestic_gewijzigde_normen.jpg


In 2016 en 2017 zijn er twee belangrijke handschoenennormen herzien; de EN 388:2016 en EN 374:2016. De EN388:2016 norm is van toepassing op alle types van handschoenen die beschermen tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren. De EN 374 is bedoeld ter bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Beide wijzigingen zorgen voor meer duidelijkheid. Zo kunnen uw klanten nog betere keuzes maken in welke handschoenen het meest geschikt zijn voor de gewenste toepassingen.

Wijziging EN 388:2016
De Europese norm EN 388:2003, de meest voorkomende normering voor werkhandschoenen, is eind 2016 herzien naar de EN 388:2016. Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die beschermen tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren. De EN 388:2016 norm omvat maximaal zes afzonderlijke mechanische prestatiemetingen, inclusief twee scores voor snijweerstand en de allereerste testmethode voor schokweerstand (nieuw) in tegenstelling tot de eerdere vier prestatiemetingen.

Wijziging EN ISO 374:2016
De Europese norm voor handschoenen bedoeld ter bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen is in 2017 gepubliceerd en komt in de plaats van de EN 374:2003-norm. De nieuwe EN ISO 374:2016-norm verfijnt de vereisten waaraan handschoenen moeten voldoen om de handen van werknemers te beschermen die blootstaan aan gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen. De nieuwe EN ISO 374:2016-norm maakt de testresultaten consistenter en vergemakkelijkt de keuze van chemisch bestendige handschoenen voor gebruikers en veiligheidsadviseurs.

Bescherming tegen de risico’s van chemicaliën en micro-organismen wordt nu in de volgende twee delen van de norm beschreven: EN ISO 374-1:2016 en EN ISO 374-5:2016.

Bunzl-MAJ-MAJ:/Content Images/Button meer informatie.jpg

Iedere vijf jaar kans op herziening
Elke vijf jaar wordt nagegaan of een PBM-norm nog vijf jaar verder kan bestaan of moet aangepast worden. Dit vijfjaarlijkse patroon wordt opgelegd door CEN (Comité Européen de Normalisation).

Neem contact op
Geef uw klanten het juiste advies en zorg voor correcte persoonlijke bescherming. Ook voor advies op gebied van handschoenennormen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Majestic.

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.